Medlemsavgift

  • Skriv ut

Det är fortfarande några som inte betalat medlemsavgiften för 2018

Sätt in 250 svenska riksdaler på bankgiro: 741-8049

Sista juni stryks ni ur medlemsregistret om ni inte betalat.